Boemerangmaskerbij
Hylaeus difformis
Beide geslachten zijn goed herkenbaar aan de haarfranjes (ijle haarbandjes, haarvlekken) op zijkanten het 1e en 2e (1e-4e) tergieten.
Zeldzaam in Zuid-Limburg, elders zeer zeldzaam
Foto's
Vrouwtje
mannetje
Vrouwtje: kop achter de ogen sterk versmald; 1e tergiet fijn en onregelmatig gepunteerd, punttussenruimte zeer glad en glanzend; lengte 7-8 mm.
Mannetje: scapus sterk gekromd; lengte 6-8mm.
Vliegperiode: juni-juli.
Habitat en Nesten: over het milieu en nestplaatsen is weinig bekend; de soort is o.m. een steppebewoner van de Balkan en de Oekraïne. Volgens Westrich (1989): nestelt in verlaten nesten van schoorsteenwesp, kevergangen in dood hout, afgestorven holle plantenstengels.
Bloembezoek: buiten Nederland onder meer kranssalie, slangenkruid, kruipende boterbloem. kool, tripmadam en duizendblad.
 
---