Breedbandgroefbij
Halictus scabiosae
Grote, vrij slanke, zwarte bijen met dubbele haarbanden op het achterlijf
Lengte: vr & m 12-14 mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: haarbanden okergeel (zie foto's).
Mannetje: haarbanden wit poten geel, laatste antennelid gebogen. (zie foto's)
Vliegperiode: eind mei-begin september
Nesten en milieu: in de grond. "De bevruchte vrouwtjes 'overwinteren in het nest waarin ze geboren zijn en blijven aanvankelijk bij elkaar. In het voorjaar gaat één van deze vrouwtjes eieren leggen, de overige (eveneens bevruchte) vrouwtjes fungeren korte tijd als een soort werkster. In het najaar verschijnen de vrouwtjes en mannetjes van de nieuwe generatie, waarvan alleen de bevruchte vrouwtjes in hun geboortenest overwinteren". (Peeters, T.M.J., Smit, Jan, Raemakers, I. P. Zie link Nederlandse soorten). In Frankrijk komt de Breedbandgroefbij in uiteen lopende milieus voor: kleinschalige hooilandjes, bosranden, kampeerterreinen, bermen, braakliggende terreinen, akkerranden, tuinen. In Nederland in allerlei milieus in en om de stad (Maastricht).
Bloembezoek
Beemdkroon, gewoon biggenkruid, grote centaurie, grote klaproos, knikkende distel, knoopkruid, koninginnenkruid, slangenkruid, speerdistel, springkomkommer, wilde cichorei, Houtige planten: kamperfoelie (Foto's Frankrijk),
Voorkomen in Nederland: Zuid-Limburg, daar locaal talrijk.
Opmerking: Als het om stuifmeelwinning gaat, gedraagt de breedbandgroefbij zich soms als een acrobaat. Zie foto reportage. De hele voorstelling duurde ongeveer 60-90 seconden. Het was een waar geworstel om het stuifmeel van kamperfoelie te bemachtigen.
Beheer: breedbandgroefbij stelt in principe weinig bijzondere eisen aan het milieu. Zuid-Limburg vormt de noordgrens van het areaal. Toch zou het voorkomen van deze zeldzame soort gestimuleerd kunnen worden, door meer bloemrijke, kleinschalige landschapselementen. Vooral de continuïteit van de bloeiperiode is van goot belang. De soort vliegt in een periode waarin de meeste landschapselementen worden gemaaid. In een bloemarm landschap kan deze bij niet leven.
Meer informatie
--  
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op Knautia (alle foto's in Frankrijk genomen) Terug
---
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op Beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op Knautia Terug
---
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op knikkende distel Terug
---
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae op kamperfoelie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
 
Breedbandgroefbij - Halictus scabiosae in actie Terug
---
Breedbandgroefbij op Koninginnekruid Terug
 
Breedbandgroefbij op Koninginnekruid Terug
---
Breedbandgroefbij op gewoon knoopkruid Terug
---
Breedbandgroefbij op wilde cichorei Terug
---
Breedbandgroefbij op slangenkruid Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon ------ Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij (m) op beemdkroon Terug
 
Breedbandgroefbij op spring kommomer Terug
 
 
 
Breedbandgroefbij op Euphorbia errata Terug
 
Breedbandgroefbij op grote klaproos Terug
 
 
 
Breedbandgroefbij op gewoon biggenkruid (Nijmegen 2019) Terug