Roodpotige groefbij
Halictus rubicundus
zwarte bijen met opvallend oranje gele tarsen en contrasterende witte haarbanden
Lengte: vr10-11, m 9-11 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: bovenkant borststuk (mesonotum) dicht en gelijkmatig gepuncteerd. Lengte 10-11 mm.
Mannetje: 4e sterniet aan einde sterk uitgesneden. Lengte. 9-11 mm.
Vliegperiode: mei - september (tot in oktober)
Nesten en milieu: in zandige bodems vaak via de voegen onder het plaveisel; foerageert: bermen, grasvelden, randen van houtige zowel landschappelijke als stedelijke beplantingen, ruigte, dijken en tuinen.
Bloembezoek
Akkerdistel, akkerkers, akkerkool, beemdooievaarsbek, boerenwormkruid, dolle kervel, duizendschoon, fluitenkruid, gele ganzenbloem, gewone margriet, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, heggenrank, herik, Incarnaatklaver, klein streepzaad, kool, look zonder look, margriet, muizenoor, muurpeper, paardenbloem, peer, reuzenberenklauw, scherpe boterbloem, speerdistel, vertakte leeuwetand, viltig kruiskruid,  witte honingklaver, zandblauwtje, zevenblad.
Voorkomen in Nederland: algemeen tot vrij algemeen door in het hele land; in landbouw gebieden op zeeklei zeldzaam buiten het stedelijk gebied en de woonkernen.
Koekoeksbijen: Sphecodes gibbu
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Dit is in Nederland de algemeenste van de grotere Halictus-soorten. Deze polylectische, primitief-sociale soort graaft haar nesten zelf in de grond. De dieren nestelen vaak in groepen bij elkaar op zandpaden of tussen de bakstenen van opritten in steden of dorpen. Op Terschelling werd een grote kolonie aangetroffen langs de kwelderrand, die tenminste eenmaal per jaar wordt overspoeld (Van der Blom 1980). Het bevruchte vrouwtje legt na het overwinteren eerst eieren waaruit werksters komen. Later gelegde eitjes leveren vrouwtjes en mannetjes op. Alleen de bevruchte vrouwtjes overwinteren. (Bron onderstaande link nederlandse soorten).
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug
 
Terug