Heidebronsgroefbij
Halictus confusus
Habitus: afhankelijk van de lichtinval messing tot brons-/metaalgroen tot zwartgroen kleurige bijen
Lengte: vr & m 7 mm
Lees meer
 
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Deze soort is zonder stereomicroscoop niet of nauwelijks van Halictus tumulorum te onderscheiden. Mannetjes moeten aan de hand van de genitaliën worden gedetermineerd.
Vrouwtje: 1e en vaak 2e haarband onderbroken; schedel fijn en zeer dicht gepuncteerd; achterkantkop van bovengezien sterker versmald dab bij bij H.tumulorum; het verschil is alleen te zien als men collectiemateriaal van beide soorten kan vergelijken. Lengte ca. 7mm.
Mannetje: poten grotendeels geel; onderkant antenne lichtbruinachtig-bruingeel. Lengte ca.7mm.
Vliegperiode: april - september (oktober)
Nesten: in de grond.
Bloembezoek
Boerenwormkruid, braam, Herik, kool, paardenbloem, pinksterbloem, voorjaarsganzerik, witte honingklaver, witte klaver, zandblauwtje,
Voorkomen in Nederland: zie samenvatting Peeters et.al.
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: In Europa worden drie ondersoorten onderscheiden, waarvan in Nederland alleen H. eonfusus ssp. perkinsi Blüthgen, 1926 is aangetroffen. Halictus confusus perkinsi kan in ons land plaatselijk algmeen worden aangetroffen op de pleistocene zandgronden en in de kustduinen. De ondersoort H. e. confusus in Noord-Amerika vertoont sociaal gedrag. Dit is bij onze ondersoort (nog) niet waargenomen. In het voorjaar verschijnen de vrouwtjes, die reeds in het najaar bevrucht zijn. Ze zijn polylectisch en graven hun nesten in de grond. In augustus komen uit deze nesten de jonge vrouwtjes en mannetjes, Na de copulatie sterven de mannetjes, terwijl de bevruchte vrouwtjes in de grond overwinteren. Als mogelijke koekoeksbij zou de bloedbij Spheeodes cristatus optreden, die in ons land echter (nog) niet is aangetroffen. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Heidebronsgroefbij - Halictus confusus Terug
 
Heidebronsgroefbij - Halictus confusus (foto:Smithsonian Institution Entomology Department) Terug
 
Heidebronsgroefbij - Halictus confusus (foto:Smithsonian Institution Entomology Department) Terug
 
Halictus confusus of H.tumulorum een typisch voorbeeld van twijfel (Foto r Cor Zonneveld) Terug
 
Halictus confusus of H.tumulorum een typisch voorbeeld van twijfel (Foto r Cor Zonneveld) Terug
 
Heidebronsgroefbij - Halictus confusus Terug
Hoewel het vrijwel onmogelijk is om aan de hand van een foto of plaat te bepalen of een afbeeldingen betrekking heeft op H. confusus of H. tumulorum geeft deze plaat toch een beeld dat bij H. confusus past.