Heideviltbij
Epeolus cruciger
Kleine kale bijen met grote sterk contrasterende witte viltvlekken op een zwart achterlijf
Lengte: vr & m ca. 6-7 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: 5 sterniet breed en vrij vlak; poten en scutelum rood.
Mannetje: poten (dijen) meestal zwart tot donker gevlekt; scutelum meestal zwart. Onderscheidt zich van de gewone viltbij door de halfcircelvormig uitgesneden voorrand van het labrum (lip). Is alleen met een steriomicroscoop te zien.
Vliegperiode: begin juli - half september
Nesten: heideviltbij is een koekoeksbij bij heizijdebij, maar parasiteert ook op duinzijdebij en donkere zijdebij. Zie zoekkaart wilde bijen
Bloembezoek
In principe op de meeste nectarplanten in en bij heidevegetaties, onder meer: struikhei, rankende helmbloem, zandblauwtje en hazenpootje, ook een aantal jaren op duifkruid waargenomen.
Voorkomen in Nederland: heeft ongeveer dezelfde verspreiding als heizijdebij: de zandgronden in de oostelijke helft van het land, en de kustduinen boven het Noordzeekanaal; onder meer talrijk op Vlieland.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:De heideviltbij wordt vooral op de droge zandgronden en in de kustduinen gevonden. Uit het zuidwestelijk kustduingebied zijn weinig recente vondsten bekend. Gastheren van deze parasitaire bij zijn in ons land waarschijnlijk Colletes fodiens, C. marginatus en C. succinctus. In het binnenland isC. succinctus vermoedelijk de belangrijkste gastheer, terwijl in de kustduinen C. marginatus en C. fodiens de hoofdgastheren zullen zijn. Bischoff beschreef in 1930 de kleine Epeolus marginatus (5,5-6 mm), maar de status van dit taxon is nog onduide­ lijk. Evenals de meeste auteurs beschouwen wij E.marginatus hier voorlopig als een variëteit van E. cruciger. Overigens is uit ons land slechts één exemplaar bekend dat met de beschrijving van E. marginatus overeenkomt (Walcheren 1976, leg. Van Lith). Onderzoek naar de biologie van Colletes marginatus en C. fodiens zou meer licht kunnen werpen op de status van E. margi­natus.
Meer info en foto's: http://www.tierundnatur.de/wildbienen/eb-ecruc.htm
   
Heideviltbij (vrouwtje) op de loer tussen de vrij liggende wortels van de vegetatie Terug
 
Heideviltbij mannetje op blad van schapenzuring Terug

 
Heideviltbij: 5e sterniet Terug
 
Heideviltbij tegen zandkantje
 
Heideviltbij vliegend (in stilstaande stand) voor nest van heizijdebij Terug
 
De nesten van heizijdebij liggen vaak verscholen achter ijle vegetaties Terug
 
Heideviltbij gaat een nest van heizijdebij binnen Terug
 
De klus is geklaard:het eitje is gelegd Terug
 
Heideviltbij op een zandpad loerend naar de vrouwtjes van heizijdebij Terug
 
Heideviltbij (mannetje) op blad van glad vingergras loerend naar een vrouwtjes Terug
 
Heideviltbij op duifkruid aan de rand van een hei bij Eperholt Terug
 
Heideviltbij op duifkruid aan de rand van een hei bij Eperholt Terug
 
Heideviltbij op duifkruid aan de rand van een hei bij Eperholt Terug
 
Heideviltbij op duifkruid aan de rand van een hei bij Eperholt Terug