Hoe combineer je nestplaatsen voor wilde bijen met andere functies?-
Behalve nestkastjes en bijenhotels zijn er nog heel veel andere manieren om wilde bijen te huisvesten en te integreren met andere doelstellingen. De meest bekende en oudste voorbeelden zijn de rieten daken, afrasteringspaaltjes, rietmatten voor afscheidingen en oude kloostermuren. Bij het aanleggen van een rotstuintje of het maken van een stapelmuur is men zich vaak niet bewust dat wilde bijen het ook als nestplaats kunnen gebruiken. Ook op groter schaalniveau zijn er combinaties te maken.
 
Deze foto is symbolisch: allerlei aspecten komen hier bij elkaar: spelen, ecologie, beheer, hergebruik van zand, biodiversiteit.
 
Plaveisel/verhardingen - Alle soorten stenen waar voldoende voegruimte (0,5-1,0 cm) is, vormen zeer geschikte nestplaatsen voor wilde bijen. Voorwaarde is wel een cunet (zandlaag) van 10-30 cm. Het aanleggen is geen probleem, maar het open houden des te meer. Een bijkomend voordeel is, dat los plaveisel met ruime voegen wateroverlast door regenwater kan bufferen.
 
Onkruid verwijderen met het mes
De meeste voegen groeien vrij snel dicht, met een- of tweezaadlobbige planten of met mos. Voor bijen en andere insecten wordt de bodem dan ontoegankelijk. Met onkruid hand(!)borstels kan het worden opengehouden, maar dan komen er wel metaaldeeltjes in het milieu. Onkruidbranders is een alternatief, bijen die diep nestelen zullen daar geen last van hebben. In tuinen is het mes nog steeds het milieu vriendelijkst. Verwijder de begroeiing in de nazomer of in de winter voor ca. half maart. Bij weinig verharding ( tot ca. 10 m2) kan het hele oppervlak wellicht "onkruidvrij" worden gemaakt. Bij grotere oppervlakten moet er wellicht een keuze worden gemaakt.
 

Een omgewaaide beuk om te spelen

 
Een speelplek in een park: paaltjes om je te verstoppen en voor andere speelactiviteiten. Verschillende stammen op deze speelplek worden onder meer door de tuinbladsnijder als nestgelegenheid gebruikt. Naar mate de stammen ouder worden gaan ze beter functioneren
 
 
Robuust spelen: een crossbaan voor kinderen is niet verkeerd voor wilde bijen
 
Keermuren van hout - Deze is niet speciaal voor de wilde bijen gemaakt, maar de gewone sachembij nestelde hier wel. Zeer waarschijnlijk meer soorten bijen
 
 
De keermuur langs het Griftpark in Utrecht: in de kleine open ruimten nestelen ook bijen. Deze is in de perioden ontworpen dat er nog weinig of geen aandacht was voor nestgelegenheid voor wilde bijen. Het ontwerp van zulk soort landschapselementen biedt gouden kansen.
 
Stapelmuren in een Le Roy-achtige tuin - De bewoners hebben van het sloopafval van een fabriek naast de flat een Le Roy-achtige tuin gemaakt. (Nijmegen1994)
 
Bottendaal een bewonersproject: wilde bijen nestelden hier in de grond en tussen de stenen. Deze tuin werd voor allerlei sociale activiteiten gebruikt. Tussen 1995 en ca. 2003 kwamen wilde bijen hier talrijk voor. Daarna is het sterk verruigd en vergrast. Dit moet een aandachtspunt zijn bij het ontwerp. (Nijmegen 1995)
 
Tuin bottendaal - op verschillende plekken was er ruimte om te spelen: rustige plekken, maar
 
je kon er ook krijgertje en verstoppertje spelen: in het ontwerp kan je daar al een beetje in sturen. Dit was de bedoeling van Le Roy. Dus veel meer dan het stapelen van puin en stenen
 
Bergbeklimmen - Het geologisch monument is een van de drukst betreden plekken in de zandafgraving van Kwintelooijen. Op deze plek wordt gewandeld en hard gelopen, niet allen door individuen, maar zeer frequent ook door allerlei groepen: scholieren, volwassen en senioren. Een ramp voor de natuur? Het valt mee. Dankzij deze betreding komen de wilde bijen hier talrijk (bij duizenden) voor.
 
Heuveltjes, geluidswallen etc. - In veel gemeenten liggen heuvelachtige plekken die ingericht kunnen worden voor allerlei activiteiten; intensief gebruik moet dan voor de rest zorgen. Vooral in de ontwerpfase zijn er veel mogelijkheden om nestgelegenheid voor bijen en fysiek gebruik te combineren.
 
Overdekte skibaan: een ongeplande combinatie van nestgelegenheid van bijen en in dit geval recreatief gebruik. Op deze plek nestelt onder meer de gewone sachembij. Soms doen zulke gelegenheden zich voor. En dan is er veel meer mogelijk dan dit talud.