Begrazing voor nestgelegenheid
Grote grazers zoals runderen en paarden worden geïntroduceerd en vaak gereguleerd. Verder gaan ze binnen een afgerasterd gebied hun eigen weg. De invloed van grote grazers kunnen we zien als een halfnatuurlijk proces. Er ontstaan veepaden en kale of weinig begroeide plekken waar wordt gegraasd, gerust en geschuurd. Door het laatste ontstaan er vaak ondiepe kuilen met glooiende of steile kanten. Deze plekken worden door bijen gebruikt om te nestelen
 
Galloways begrazen de plantage Willem III (Elst)
 
Schotse hooglanders (Vijfhoekpark Zaandam)
 
Begrazing van paarden - Paarden zijn goede grazers. Ze vreten gras en houtige planten. Hier is duidelijk sprake van een begrazingpatroon. Omdat het hier om rivierduinen gaat, zullen vooral de voorjaarsbijen die voornamelijk op houtige soorten vliegen en in de zandige grond nestelen talrijk voorkomen. Maar zomerbijen maken door overbegrazing op deze plek niet veel kans. Op andere plekken wordt de bodem beschadigd waardoor nest gelegenheid kan ontstaan (Borkener Paradies 1994-2012)
 
Begrazing door geiten - Landgeiten vreten bijna alles op. In de duinen van Vlieland onder meer vliegdennen en Amerikaanse vogelkers. Op rustplaatsen ontstaan kale plekken.
 
Een rustplaats voor Schotse hooglanders: in de steile rand nestelen bijen
 
Nestingangen van bijen
 
Rustplaatsen voor Schotsen hooglanders: hier lig- en staanplaatsen
 
Een nestingang van een bij
 
Een oude schuur- of vaste ligplek van een grazer ( * voornamelijk nesten van de grijze zandbij) --
 
Begrazing door pony's in de duinen bij Bergen aan Zee: het voorste deel is vertrapt. In de randen kunnen bijen nestelen.