De doorsnede (Ø) nestopening/nestgang
Ø - De doorsnede nestopening/nestgang is eveneens opgegeven. Dat zijn tevens de maten van de boorgaten voor bijenhotels
L - De praktische lenge van de nestgangen (de lengte van de boor)

De cijfers voor de namen van de bijen hebben betrekking op de bijengeslachten waar ze deel van uitmaken.

1 wolbijern 4 Zijdebijen 7 Mortelbijen
2 Sachembijen 5 Tronkenbijen 8 Behangersbijen
3 Klokjesbijen 6 Maskerbijen 9 Metselbijen
De links geven informatie over levenwijzen, vliegperiode etc.
Bijen die in de grond nestelen, koekoeksbijen en zeer zeldzame tot zeldzame bijen zijn niet op deze pagina genoemd.
Als men zandhopen, plaveisel met ruime voegen (0,5-1,5 cm en een zandlaag van ca. 25 cm diep), zand- of leemwanden aanlegt, kunnen landelijke gezien de meeste overige soorten bijen en hun koekoeksbijen worden verwacht. Dit betreft de volgende bijengeslachten: zandbijen (Andrena), sachembijen (Anthophora), pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes), groefbijen (Halictus en Lasioglossum), wespbijen (Nomada: koekoeksbijen bij zandbijen en roetbijen), roetbijen (Panurgus), woekerbijen (Sphecodes: koekoeksbijen bij groefbijen).