Heidekegelbij
Coelioxys conica
haarbandjes op tergiet 2-4 zonder duidelijke versmalling in het midden.Vrouwtje met spits achterlijf
Lengte: vr. 9-13, m 9-11 mm
Lees meer..
 
 
 

Vrouwtje: met tergiet en sterniet 6 tamelijk lang, sterniet 6 breder en langer dan tergiet 6, laatste derde deel van tergiet 6 sterk versmald. Lengte vrouwtje 9-13 mm,
Mannetje: met witte haarbanden aan achterranden van tergiet 2-5; tergiet 1 opzij lang, geelbruin behaard; sterniet 4 met inkeping in achterrand. mannetje 9-11 mm.
Beschrijving m en vr. overgenomen van Peeters et al. (2012)
Vliegperiode: half mei -begin augustus
Habitat: heide en grazige plekken in de duinen
Nesten en milieu: parasiteert bij andoonrbij en behangersbijen
Bloembezoek: alleen voor nectar, nar Westrich (1989): gewone rolklaver, veldlathyrus, witte klaver, rode klaver, beemdkroon, dophei, knoopkruid, vogelwikke.
Voorkomen in Nederland: kustduinen, en in de oostelijke helft van het land.
Beheer: vergrassing, successie met houtige soorten en ruigte voorkomen; extensieve begrazing kan daar aan bijdragen.
 
Plaat Terug
 
Foto---- Terug