Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
Zwarte, slanke bijen, met haarbanden op het achterlijf
Lengte: vr & m 8-10 mm
Foto links: muskuskaasjeskruid
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: met witte haarbandjes op het achterlijf; voorrand clypeus met kleine tandjes; scopa geelwit.
Mannetje: achterrand van zevende tergiet met drie uiteinden; 2e sterniet met een sterk uitstekende bult.
Vliegperiode: eind mei - begin augustus.
Habitat: bosranden, randen van landschappelijke en stedelijke beplantingen, parken, stadsbermen, stadtuinen. Vooral in tuinen in oudere woonwijken, kan grote klokjesbij talrijk voorkomen.
Nesten: dood hout met oude kevergangen, plantenstengels, rietmatten, rieten daken; ook in bijenhotels in het bijzonder met houtblokken of afzonderlijke houtblokken; nestgangen van natuurlijke en kunstmatige nesten zijn: ca 4mm doorsnee.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) klokjes: celtisbladklokje, grasklokje, kluwenklokje, kruipklokje, prachtklokje, rapunzelklokje, ruig klokje,
Mannetjes ook op andere planten onder meer op muskuskaasjeskruid, vijfdelig kaasjeskruid en groot kaasjeskruid, grote kattenstaart, akkerdistel, klein streepzaad, en verschillende soorten geranium. Buiten het stedelijk gebied komt grote klokjesbij vooral op grasklokje voor. Dat is niet zo verwonderlijk, heel vaak is het de enige campanulasoort in het landschap. De andere soorten campanula zijn in vrijwel het hele land zeldzaam of groeien vaak op plekken waar geen nestgelegenheid is. In het stedelijke gebied en vooral in tuinen worden vooral andere soorten campanula's bezocht. De mannetjes schuilen bij onverwacht slecht weer in de bloemen die ook voor overnachtingen worden gebruikt.
Voorkomen in Nederland: buiten de kustprovincies vrij algemeen, In Zeeland vooral in het midden en de Zak van Zuid-Beveland, daar onder meer op de zogenaamde bloemdijken; in de kustprovincies zeldzamer.
Koekoeksbijen: kleine tubebij (Stelis minuta) 
Beheer: op plekken waar klokjes voorkomen, mag voor en tijdens de vliegperiode niet worden gemaaid; dit geldt nog sterker voor randen langs beplantingen. Vooral in het stedelijke gebied zouden ruigklokje en akkerklokje kunnen worden aangeplant. Akkerklokje in allerlei grazige vegetaties die extensief worden beheerd, inclusief randen van beplantingen; ruig klokje langs randen van beplantingen. Beide soorten kunnen zeer lange tijd goed standhouden. Deze planten zijn ook zeer bevorderlijk voor andere soorten bijen.
 
Grote klokjesbij - Chelostoma rapunculi (m) (collectie materiaal) Terug
 
Grote klokjesbij - (m) op ruigklokje Terug
 
Grote klokjesbij - (vr) in de bloem van ruigklokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Campanula . poscharskyana - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Campanula poscharskyana Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op prachtklokje Terug
 
Grote klokjesbij (m) op Geranium 'Rozanne' Terug
 
Nesten in een bijenhotel met spinrag: het deert de bij niet Terug
 
Nesten in een bijenhotel met spinrag Terug
 
Nesten in een bijenhotel met spinrag Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (vr) op Ruig klokje - Terug
 
Grote klokjesbij (m) schuilt voor regenbui in bloem van Ruig klokje (bloemkroon open geknipt) Terug