Blauwe ertsbij
Ceratina cyanea
Vrijwel kale, slanke bijen met een sterke metaal (cyaanblauw) glans, en een sterk gepuncteerd lichaam.
Lengte: vr & m 5-7 mm.
Vrij zeldzaam (zeldzaam) in zuidelijk helft van Nederland
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbijen: mogelijk hongerwesp (Trichofoenus pyrenaicus)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Mannetje
Vleugels
Plaat
Collectie materiaal
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Kleine (5-7 mm), vrijwel kale, slanke bijen met een sterke metaal (cyaanblauw) glans, en een sterk gepuncteerd lichaam.
Vleugels met 3 submarginale cellen; de 3e Sm.cel ongeveer even groot als de 1e Sm.cel; de top van de radiaal cel is duidelijk van de vleugelrand verwijderd; antennen kort.
Vrouwtje: de verzamelharen op de achterpoten (scopa) zijn kort en de scopa is ijl.
Mannetje: antenne zwak knotsvormig en; met een witte tot geelwitte vlek op hun gezicht.
Vliegperiode: mei-half september.
Habitat: vegetatie met braam struweel in combinatie met vegetaties van droge schrale tot matig voedselrijke bodems.
Nesten en levenswijze: in afgestorven mergbevattende stengels waarin de bijen zelf de nestgangen knagen (Westrich, 1989). Ze legt in een stengel verschillende nestcellen aan, gescheiden door wandjes van stukjes merg en vezels. Het is een polylectische soort. De levenscyclus komt overèen met die van de verwante houtbijen (Xylocopa). Beide sexen overwinteren als imago, vaak met meer exemplaren tegelijk in één stengel. Vanaf half april vliegen deze dieren uit en paren. Vanaf augustus verschijnt de nieuwe generatie die al naar gelang de weersomstandigheden in september-oktober haar winterkwartier opzoekt.
Bloembezoek: vliegt onder meer op slangenkruid; volgens Westrich (1989) onder meer gewoon knoopkruid, korenbloem, echt bitterkruid, grasklokje, witte klaver, wilde marjolein en wilde reseda.
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam (zeldzaam) in zuidelijk helft van Nederland met het zwaarte punt in Zuid-Limburg.
Koekoeksbijen: waarschijnlijk geen (Westrich, 1989).
Beheer: de combinatie braamstruweel en grazige vegetaties moet worden gehandhaafd in het gebied van locale populaties worden uitgebreid. Door gedifferentieerd maaien en/ of extensieve begrazing kunnen beide vegetatie-elementen worden gehandhaafd of worden bevorderd.
 
Blauwe ertsbij - Ceratina cyanea Terug
 
Blauwe ertsbij - Ceratina cyanea Terug
 
Blauwe ertsbij - Ceratina cyanea (vr) Terug
 
Blauwe ertsbij - Ceratina cyanea Terug
 
Blauwe ertsbij - Ceratina cyanea (m) Terug
 
Vleugel ertsbijen Terug
 
Blauwe ertsbij doet zijn naam eer aan door zijn sterk ertsglans Terug
 
Blauwe ertsbij (vrouwje) het hele skelet is duidelijk gepuncteerd (foto collectie materiaal) Terug
 
Mannetje Blauwe erstbij op slangenkruid (foto Midden Frankrijk) Terug