Vierkleurige koekoekshommel
Bombus sylvestris
Achterlijf driekleurig overwegend zwart, op de achterste helft met een brede witte band en met een rossig achterlijfspunt; borststuk met gele band. De vierkleurige koekoekshommel lijkt zeer veel op boomkoekoekshommel.
Lengte: vr14-16 mm; m 13-15 mm.
Lees meer

--
Vrouwtje: punt achterlijf (tergieten 3-4) grotendeels wit; borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf zonder opvallende gele banden (op het oog 1 band) of een smalle, zwakke min of meer onderbroken gele band op de grens van de witte beharing van de achterlijfspunt; 5e en 6e tergiet roze-achtig behaard, maar vaak niet te zien door sterk naar onder gekromde punt; lengte vr.14-16mm.
Mannetje: lengte 3-15 mm.
Vliegperiode: eind maart - tot in september
Nesten: in nest gewone koekoekshommel
Habitat: allerlei bloemrijke (kleinschalige) landschapselementen, meestal in de omgeving van gesloten houtige begroeiingen zoals hagen, struweel, bosje en stedelijke beplantingen.
Bloembezoek: allerlei planten, onder meer: blauwe knoop, boswilg, braam, gewone smeerwortel, echte valeriaan kale jonker, mahonia, paardenbloem 
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in het grootste deel van het land, zeldzaam in zeekleigebieden.
Koekoekshommel: parasiteert bij gewone koekoekshommel (B.pratorum)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Deze koekoekshommel kan gemakkelijk verwisseld worden met Bombus norvegicus. Het is in Nederland waarschijnlijk de meest algemene koekoekshommel, die verspreid over het gehele land te vinden is. De gast­ heer is de weidehommel B.pratorum, maar de soort is ook gemeld uit een nest van de verwante B.jonellus. Het is meestal de vroegste koekoekshommel die je tegenkomt. De vrouwtjes vliegen vanaf eind maart, mannetjes kun je al aantreffen vanaf begin mei, tezamen met de nieuwe generatie vrouwtjes.
 
Vierkleurige koekoekshommel - Bombus sylvestris (foto Henk Walleys: http://tinyurl.com/7ptc4m9) ---
 
Vierkleurige koekoekshommel - Bombus sylvestris
 
Vierkleurige koekoekshommel - Bombus sylvestris (man) -
 
Vierkleurige koekoekshommel - Bombus sylvestris (m)