Veldhommel
Bombus lucorum
Gele banden op voorzijde borststuk en tweede achterlijfssegment; achterlijfspunt wit.
Lengte: kon 18-21 mm; w 9-16 mm; m 14-16 mm.
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Koningin en werkster: punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf op het 2 tergiet (voorste helft achterlijf) met 1 gele band (2 banden in totaal); de beharing is iets ruiger dan bij aardhommel; lengte kon. 18-21 mm, werkster 9-16 mm
Mannetje: met meer gele haren, kop altijd met gele haren; lengte 14-16 mm.
Het verschil tussen veldhommel - Bombus lucorum en aardhommel B. terrestris in het veld of op een foto niet of nauwelijks te zien.
Vliegperiode: maart tot in oktober.
Nesten: in de grond
Habitat: allerlei groene landschapselementen met voldoende stuifmeel en nectarplanten.
Bloembezoek
Bieslook, gewone smeerwortel, hondsdraf, knautia, knopig helmkruid, nectaroscorum, rode klaver, rode, framboos. Houtige soorten: appel,boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg, rode ribes,
Voorkomen in Nederland: algemeen, maar in zeeklei- en laagveengebieden zeldzamer
Koekoeksbijen: tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus)
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De veldhommel is in het veld gemakkelijk te verwarren met Bombus cryptarum, B. magnus en B. terrestris. De soort is in het gehele land algemeen. De veldhommel komt voor in allerlei biotopen, ook in het stedelijk gebied. De nesten worden onder de grond gemaakt en bevatten meestal 100 tot 400 individuen.
 
Veldhommel - Bombus lucorum (m)-- determinatie:Pieter Vanormelingen
 
 
 
Veldhommel - Bombus lucorum -----
 
Veldhommel - Bombus lucorum