Steenhommel
Bombus lapidarius
Steenhommel - Bombus lapidarius is een van de gemakkelijkst herkenbare hommels.
Lengte: kon. 20-23 mm; w. 12-16mm; m 14-16 mm.
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Koningin en werkster: bijen zwart achterlijfpunt rood, roodachtig; haren korfjes zwart. Lengte kon. 20-23 mm; w. 12-16mm.
Mannetje: lengte 14-16 mm
Vliegperiode: maart - tot in oktober.
Nesten: voornamelijk onder stenen, onder wortels van bomen, vogelnestkastjes.
Habitats: in vrijwel alle (kleinschalige) groene landschapselementen.
Bloembezoek
Op allerlei planten, onder meer: bieslook, blauwe druifjes, braam, blauwe zeedistel, gewone rolklaver, grote kattenstaart, grote klaproos, knoopkruid, kool, paardenbloem, rode klaver, vlinderstuik, watermunt, wilde chichorei, citroengele honingklaver, witte honingklaver, witte klaver. Houtige soorten: zoete kers, appel, peer, grauwe wilg, sleedoorn, zoete kers.
Voorkomen in Nederland: zeer algemeen
Koekoeksbijen: rode koekoekshommel (Bombus rupestris)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is in het gehele land vrij algemeen, maar er zijn weinig recente vondsten op de waddeneilanden. De steenhommel prefereert open landschappen, maar is ook in het stedelijk gebied aan te treffen. Ze nestelt onder stenen, boomwortels, maar ook bovengronds. De volken zijn vaak zeer individuenrijk (100-300 exemplaren). De soort is polylectisch. De koekoekshommel is Bombus rupestris.
 
Steenhommel - Bombus lapidarius
 
Steenhommel - Bombus lapidarius
 
Steenhommel - Bombus lapidarius ( Foto Thijs de Graaf: http://www.tuin-thijs.com)-
 

Steenhommel - Bombus lapidarius (foto van http://www.entomart.be)

 
Steenhommel - Bombus lapidarius