\
Veenhommel
Bombus jonellus
Bijen met drie gele banden en een witte achterlijfspunt. De Veenhommel - Bombus jonellus lijkt sprekend op tuinhommel, maar de kop van veenhommel is aanzienlijk korter.
Lengte: kon. 15-18 mm w. 10-14 mm; 11-14 mm.
Foto links:©Niels Sloth
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Koningin en werksters: punt achterlijf (tergieten 3-6) geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan met 1 gele band, achterkant borststuk geel behaard en achterlijf op het 2 tergiet ( voorste helft achterlijf) met 1 gele band (op het oog 3 banden in totaal); Kop kort (ca. zo lang als breed); gedrongen bijen; haren korfje roodachtige; lengte kon. 15-18 mm w. 10-14 mm.
Mannetje: lengte 11-14 mm.
Vliegperiode: maart - september.
Nesten: nestelt onder meer in verlaten muizennesten in de grond, maar ook verschillende holtes bovden de groen.
Habitat: overwegend in vegetaties op vochtige tot natte zandige tot venige bodems. Maar niet of zeer weinig op laagveen.
Bloembezoek
Blauwe bosbes, gewone dophei, grauwe wilg hengel, moerasspirea, vuilboom, wateraardbij, (M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam.
Koekoeksbijen: vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort wordt lokaal, maar verspreid over het gehele land aangetroffen. Er zijn weinig meldingen uit Twente, de Achterhoek en de zeekleigebieden. De veenhommel is het talrijkst in heide- en voormalige hoogveengebieden en in bosranden van heidegebieden. De soort nestelt zowel onder- als bovengronds. De volken zijn meestal arm aan individuen. De dieren produceren een hoge zoemtoon. De veenhommel is polylectisch. Als koekoekshommel wordt Bombus sylvestris genoemd, maar bewijzen zijn ons niet bekend. De soort vliegt van eind maart tot eind september. De soort heeft waarschijnlijk een korte levenscyclus. Ook in ons land lijkt de veenhommel een (partiële) tweede generatie te hebben. Nestonderzoek is gewenst om erachter te komen hoe de levenscyclus van B. jonellus nu precies in elkaar zit.
 
Veenhommel - Bombus jonellus -foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk) --
 
Veenhommel - Bombus jonellus -(foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk)
 
Veenhommel - Bombus jonellus -foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk)