Tuinhommel
Bombus hortorum
Is te herkennen drie gele banden en de witte punt van het achterlijf.
Lengte: vr17-22 mm; m 13-15 mm.
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: punt achterlijf geheel of grotendeels wit borststuk vooraan met 1 gele band, achterkant borststuk geel behaard en achterlijf op het 2e tergiet ( voorste helft achterlijf) met 1 gele band (op het oog 3 banden in totaal); beharing banden geel-citroengeel; kop langwerpig (duidelijk langer dan breed); lengte kon. 17-22 mm; werksters. 11-16 mm.
Mannetje: lengte 13-15 mm.
Vliegperiode: koningin, werksters (ca. 4 weken later) half maart-begin september; man. juni-begin september.
Nesten: onder meer in verlaten muizennesten in de grond, vogelnesten, nestkastjes en in holtes in gebouwen (Westrich, 1989).
Habitat: in allerlei bloemrijke landschapselementen zoals randen van bossen en beplantingen, tuinen en parken.
Bloembezoek
bosandoorn,  boshyacint, gele lis, gevekte dovenetel, gewone smeerwortel, gewoon vingerhoedskruid, grote kaardenbol,  hondsdraf, knikkende distel,  rode klaver, speerdistel, vlinderstruik, wilde kamperfoelie, witte dovenetel, zoete kers
Voorkomen in Nederland: minder algemeen tot zeldzaam.
Koekoeksbijen: lichte koekoekshommel (Bombus barbutellus)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De tuinhommel is de hommel met de langste tong. In het veld is ze goed herkenbaar aan de lange kop en de dubbele gele banden op het borststuk. Soms treden geheel zwarte exemplaren op met alleen een witte achterlijfspunt (melanisme). De soort is in het gehele land vrij algemeen, ook in de stedelijke omgeving. Ze maakt haar nest onder of boven de grond. Een nest bevat 50­-120 dieren. Deze polylectische soort bezoekt graag bloemen met diepliggende nectar zoals kamperfoelie, rode klaver en lipbloemigen. Als koekoekshommel wordt Bombus barbutellus opgegeven. Van deze soort zijn ons geen recente vondsten bekend. Zou dat gekoppeld kunnen zijn aan een eventueel teruglopen van de aantallen van de tuinhommel? Het huidige vliegtijddiagram geeft geen aanwijzingen voor een eventuele tweede generatie die volgens de literatuur bij deze soort kan optreden.
Tuinhommel - Bombus hortorum
 
Tuinhommel - Bombus hortorum (m)
 
Tuinhommel - Bombus hortorum (vr/w)
 
Tuinhommel - Bombus hortorum (vr)