Bosanemoon - Anemone nemorosa
Ranonkelfamilie - Ranunculaceae
Drachtplant, bijenplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: maart-mei
Bloem: bloem wit, vaak roodachtig tot paarsrood verkleurend; bloeiwijze alleenstaand; bloemdek bladen 6-8
Blad: drie gesteelde stengelbladen zijn tot bijna aan de voet gedeeld in drie of vijf langwerpig tot - eironde bladslippen met grof gezaagde bladranden
Vrucht: een dopvrucht
Overige: met broze wortelstokken
Hoogte: 0,1-0,2 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge matig voedselrijke tot iets voedselarme, humusrijke, lemige tot kleiige bodems en leemhoudend zand; vaak oude gerijpte en relatief weinig gestoorde bodems; in loofbossen, hakhoutbosjes, houtwallen en singels; in wegbermen, op greppel- en slootkantjes en grazige plekken is het vaak een overblijfsel van voormalige houtwallen of singels; ook als stinzenplant; beschaduwd-zonnig. Houdt op veel plekken 40 tot 50 jaar stand op grazige plekken. En weet zich uit te breidend in grasveldjes in tuinen die twee tot drie keer per jaar worden gemaaid. Kan dus ook worden gezien als een graslandplant.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, van nature in Zuid-Limburg en de hogere zandgronden; elders vaak als stinzenplant.
Toepassing: parken, begraafplaatsen, tuinen. de soort groeit vrij langzaam, aangeplant met vingerhelmbloem ontstaat er vrij snel een opvallend beeld.
Beheer: in bossen en beplantingen bosbeheer; in bermen en grasland 1 x per jaar in het nazomer of in het vroege najaar maaien.
Wilde solitaire bijen
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Vosje A. fulva  
  Rosse metstelbij Osmia bicornis  
Dracht: licht geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

Plant en bloeiwijze (Bron plaat rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885) ---
 
Plant en bloeiwijze
 
Fragment vegetatie
 
Fragment vegetatie
 
Essenhakhoutbosje
 
Een eikenbosje dat om de paar jaar onder water staat
 
Toepassing in het Thijssepark in Amstelveen --
 
Fragment met speenkruid
 
Toepassing in het Thijssepark in Amstelveen
 
Toepassing in het Holypark in Vlaardingen
 
Een fragment met vingerhelmbloem
 
Een berm in Haren (Gr.): een relict van weleer
 
Een greppelkantje in de Gelderse Vallei
 
Honingbij met wit stuifmeel -
 
Honingbij
 
Vosje (Andrena fulva)