Bieslook - Allium schoenoprasum
Narcsisfamilie- Amarylllidaceae; voorheen Lookfamilie - Alliaceae
Drachtplant, bijenplant, vlinderplant, hommelplant
Een bolgewas
Bloeiperiode: mei-juli (-september)
Bloem: bloem roze-violet, meeldraden korter dan de bloemdekbladen, helmdraden priemvormig en niet getand; bloeiwijze een hoofdjesachtig scherm
Blad en stengels: hol en rolrond
Vrucht: doosvrucht.
Plant: groeit in dichte pollen
Hoogte: 0,2-0,5 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: min of meer droge tot vochtige, schrale tot matig voedselrijke, al dan niet kalkhoudende bodems van nature op grazige, tijdelijk winternatte (overstroomde), plekken langs rivieroevers; ook op steenachtige plaatsen zoals basaltglooiingen, kribben en ruderale plaatsen met stenig plekken; verwilderd op veel andere plaatsen in bermen, dijken, langs spoorwegen, voormalige boerenerven en in de bebouwde kom; ook tussen het plaveisel; zon tot licht beschaduwd.
Bieslook kan in de winter zeer nat staan en in de zomer extreem droog. Vooral door het laatste is de plant zeer geschikt voor groene daken.
Verspreiding in Nederland: van nature zeer zeldzaam in het rivierengebied; verder door het hele land verwilderd en uitgezaaid in stadsbermen en op groene daken.
Toepassing: tuinen, plantenbakken, kruidentuinen, bermen, grazige vluchtheuvels; wordt in een groot gedeelte van Europa ook toegepast op groene daken.
Beheer: meestal 1x, soms 2x per jaar maaien
Wilde solitaire bijen: onder meer zandbijen (Andrena); maskerbijen (Hylaeus).
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Plaat bieslook (links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Flora Batavia Jan Kops et al.
 
Uiterwaarde van de Rijn in Duitsland (2012)
 
Uiterwaarde van de Rijn in Duitsland
 
Uiterwaarde van de Rijn in Duitsland
 
Dijktalud langs de Rijn bij Pannerden (2012)
 
Fragment
 
Fragment met gewone rolklaver op talud van de Rijndijk bij Pannerden
 
Bieslook in een stenig milieu langs de Waal bij Bemmel (2012)
 
Bieslook op een rotsachtige ondergrond langs een fort in Noord-Noorwegen
 
Bieslook in een dakgoot en op groene daken
 
Bieslook toegepast op een groen dak (van opzij)in Duitsland
 
Fragment van een ingezaaide berm in Veenendaal (2012) -
 
Fragment met steenhommel
 
Bieslook een plantenbak in de zintuigentuin van IVN Veenendaal
 
Een zandbij
 
Een maskerbij
 
Steenhommel scroll voor meer hommels
 
Steenhommel
 
Weidehommel
 
Weidehommel
 
Weidehommel
 
Aardhommel
 
Boomhommel
 
Honingbij
 
Een honingbij