Terug naar startpagigina
Overzicht wilde bijen in tuinen
Reken je niet rijk
Mrt Apr Mei Jun Jul-okt

klik op link maand hier boven voor overzicht met planten.
H: nestelen ook in bijenhotels;
# gespecialiseerde bijen

Maart - tot maand kolom rechts
Gehoornde metselbij H apr
Gewone sachembij H mei
Grijze zandbij # mei
Tweekleurige zandbij jul
Weidehommel aug
Boomhommel aug
Gewone dwergzandbij aug
Gewone koekoekshommel aug
Veldhommel aug
Aardhommel sep
April - tot maand kolom rechts
Asbij mei
Bruine rouwbij H mei
Grijze rimpelrug mei
Roodgatje mei
Meidoornzandbij mei
Rosse metselbij mei
Viltvlekzandbij mei
Vosje mei
Witbaardzandbij jun
Witkopdwergzandbij jun
Zwartbronzen zandbij jun
Grasbij jul
Vierkleurige.koekoekshom. jul
Akkerhommel aug
Blauwe metselbij H aug
Gewone franjegroefbij aug
Gewone koekoekshommel aug
Grote koekoekshommel aug
Steenhommel aug
Tuinhommel aug
Blauwzwarte houtbij H sep
Gewone geurgroefbij sep
Langkopsmaragdgroefbij sep
Parkbronsgroefbij sep
Roodpotige groefbij sep
Parasitaire bijen  
Bloedbijen sep
Wespbijen jul
Mei - tot maand kolom rechts
Blauwe zandbij H jun
Texelse zandbij # jun
Gewone langhoornbij # jul
Tuinbladsnijder H aug
Tuinmaskerbij H aug
Biggenkruidgroefbij sep
Matte bandgroefbij sep
Breedbandgroefbij sep
jun - tot maand kolom rechts
Andoornbij H # jul
Grote klokjesbij H # jul
Heggenrankbij # jul
Kattenkruidbij jul
Kleine klokjesbij H # jul
Lathyrusbij H # jul
Geelgerande tubebij H aug
Gewone tubebij H aug
Gewone kegelbij H aug
Gewone maskerbij H aug
Kleine roetbij # aug
Grote bladsnijder H aug
Grote wolbij H aug
Kleine tuinmaskerbij H aug
Klokjesdikpoot # aug
Lookmaskerbij H # aug
Pluimvoetbij # aug
Poldermasker H aug
Resedamaskerbij H # aug
Slangenkruidbij H # aug
Weidemaskerbij H aug
Tronkenbij H # aug
jul -tot maand kolom rechts
Gewone slobkousbij # aug
Kattenstaartbij # aug
Kruiskruidzandbij # aug
Wormkruidbij H # aug
sep - tot maand kolom rechts
Klimopzijdebij # okt