Reukeloze kamille -Tripleurospermum maritimum
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een een- tot tweejarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: wit, bloeiwijze vertakt, maar hoofdjes alleenstaand
Blad: 2 of 3-voudig geveerd met lange dunne, draadvormige slippen
Vrucht: een nootje
Overige: kunnen tot ca. 1 meter diep wortelen
Hoogte: 0,2 - 0,8 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, voedselrijke, min of meer open, humushoudende zand en klei bodems, veel minder op venige grond; op omgewerkte en opgebrachte grond en open plekjes tussen gras en ruigten; in akkers, pas aangelegde bermen, op dijken, allerlei braakliggende terreinen, langs water en vijverkanten, stadsplantsoen, langs wegranden, tussen het plaveisel, basaltglooiingen en op halfverhardingen; zon
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: wordt in bloemenmengsel in stadsbermen uitgezaaid; verder tegeltuinen.
Beheer: bodem moet min of meer open blijven.
Wilde solitaire bijen:
  Wormkruidbij Colletes davisieanus Zijn afhankelijk van composieten
  Duinzijdebij Collets fodiens
  Tronkenbij Heriades truncorum
  Grasbij Andrena flavipes  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
 
Plant
 
Een berm ---
 
Fragment berm
 
Vangrail: akkerdistel met reukeloze kamille
 
Een nieuw wegbermtalud
 
Braakliggend land
 
Akkerrand: Fragment met zachte wikke
 
Schiphol
 
Grasbij (Andrena flavipes) vr --- voorzijde grasbij
 
Grasbij vr voorzijde
 
Grasbij m
 
Tronkenbij (Heriades truncorum)
 
Icarusblauwtje