Muurpeper -Sedum acre
Vetplantenfamilie - Crassulaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-juli
Bloem: geel, bloeiwijze een dubbele schicht
Blad: schubachtig, afgeplat - eirond, stomp.
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,05-0,1 m
Opmerking: groenblijvende plant
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge en veelal kalkhoudende, open zandige en stenige bodems; op muren, wegbermen, wegranden, steenglooiingen van dijken, schrale dijktaluds, en viaducten, spoorweg- en fabrieksterreinen, verhardingen en halfverhardingen, platte daken, in de jaren tachtig in geschoffelde en vooral met simazin (een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel) behandelde stadsplantsoenen; zon.
Verspreiding in Nederland: van nature in de duinen en rivierduinen en basaltglooiingen; verder overal in de bebouwde omgeving.
Toepassing: tuinen, rotstuinen, tegel- en geveltuinen, sedumdaken en daktuinen.
Beheer: pionierplant; bodem openhouden, verder wieden indien noodzakelijk.
Wilde solitaire bijen:
Maskerbijen - Hylaeus
  Gewone maskerbij H. communis  
  Poldermaskerbij H. confusus  
  Weide maskerbij H. gibbus  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
Overige bijen
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
  Glanzende groefbij Lasioglossum lucidulum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen Muurpeper - Sedum acre - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; onder: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden )
 
Bloem en blad - Detail
 
Bloem
 
Fragment vegetatie
 
Fragment vegetatie
 
Een duinvegetatie met 2 vlinders
 
Basaltglooiing van de Waaldijk
 
Een middenberm in Amsterdam-Noord (ca. 1995)
 
Een overhoek langs het spoor in Amsterdam (ca. 2005)
 
Muurpeper in een opengraslandvegetatie van een wegberm
 
Een schraal dijktalud langs de Nieuwe Waterweg
 
Witbaardzandbij Andrena barbilabris -
 
Witbaardzandbij Andrena barbilabris
 
Witbaardzandbij Andrena barbilabris
 
Witbaardzandbij Andrena barbilabris
 
Een zandbij (Andrena)
 
Een maskerbij
 
Steenhommel
 
honingbij
 
honingbij