Wit vetkruid - Sedum album
Vetplantenfamilie - Crassulaceae---
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-juli
Bloem: wit, bloeiwijze min of meer schermvormig
Blad: lijnvormig, in omtrek rond en iets knotsvormig
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,1-0,2 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: droge, voedselarme tot matig voedselrijke zandige en stenige bodems; op muren, steen- en basaltglooiingen; vaak verwilderd in geschoffelde stadsplantsoenen; zon.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak langs de rivieren in de oostelijke helft van het land en langs de Waal; verder vrijwel overal in de bebouwde omgeving verwilderd.
Toepassing: tuinen, sedum daken, tegel en geveltuinen, rotstuinen.
Beheer: op natuurlijke standplaatsen behoeft de soort met uitzondering van rust geen speciaal beheer. Eventueel houtopslag kappen. In de woonomgeving pionierplant die zich op eigen kracht moeilijk zal kunnen handhaven; wieden is dan vaak het enige alternatief.
Wilde solitaire bijen:
Behangersbijen - Hylaeus
  Gewone maskerbij H. communis  
  Kortspriet maskerbij H. brevicornis  
  Weidemaskerbij H. gibbus  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
Overige bijen
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum  
  Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
Plaat en bloeiwijze - (bron plaat: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloemen
 
Talud Nieuwe Waterweg --
 
Fragment vegetatie -
 
Basalttalud met wit vetkruid, bezemkruiskruis en Slangenkruid
 
Geluidswal NS: verwildering door storten van tuinafval
 
Een verlaten loswal van de spoorwegen in Kerkrade-West; de planten groeien op het beton
 
Honingbij
 
Tuinmaskerbij - Hylaeus hyalinatus
 
Tuinmaskerbij - Hylaeus hyalinatus
 
Tuinmaskerbij
 
Tuinmaskerbij
 
 
Tuinmaskerbij - Hylaeus hyalinatus
 
Tuinmaskerbij - Hylaeus hyalinatus
 
Steenhommel