Veldsalie - Salvia pratensis
Lipbloemenfamilie - Lamiaceae---
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-juli
Bloem: paarsblauw, bloeiwijze aarvormig gerangschikte schijnkransen; kelk met klierharen
Blad: rozetbladeren lang gesteeld; stengelbladen kort gesteelde of zittend; bladen eirond tot langwerpig met . hartvormige voet; bladrand gekarteld
Vrucht: een splitvrucht
Hoogte: 0,3-0,6 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: enigszins vochtige tot min of meer zomerdroge, schrale tot matig voedselrijke, kalkhoudende, zavelige bodems; in grazige vegetaties op rivier-, spoordijken en op overhoeken bij de rivieren; zon.
Verspreiding in Nederland: zeldzaam langs de Rijn en IJssel.
Toepassing: tuinen, tegel-, gevel- en rotstuinen. Kan ook in stadsbermen in bloemenmengsels worden uitgezaaid.
Beheer: eenmaal per jaar na de zaadvorming maaien. In de omgeving van de planten moet er op worden toegezien dat er voldoende open plekjes zijn voor de kieming van de zaden; op schrale gronden in september. Wettelijk beschermd.
Wilde solitaire bijen:
  Zandbijen Andrena  
  Groefbijen Lasioglossum  
  Blauwe metselbij Osmia cearulescens  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Blauwzwarte houtbij Xylocopus violacea  
Dracht: nectar en wit stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
 
Veldsalie (Bron links: Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; bron rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)Terug
 
Bloeiwijze veldsalie
 
Bloem
 
Plant
 
Steenfabriek meinerswijk Arnhem
 
Een stadsberm bij de IJssel in Zutphen
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Rosse metselbij (Osmia bicornis)
 
Rosse metselbij
 
Rosse metselbij
 
Rosse metselbij