Beemdooievaarsbek - Geranium pratense
Ooievaarsbekfamilie - Geraniaceae----
Bijenplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-juli
Bloem: paarsblauw, bloeiwijze meestal 2 bloemen bijeen
Blad: rozetbladen lang gesteeld en diep handvormig gedeeld met 5 tot 7 smalle slippen;stengels kort behaard, bovenaan met klierharen
Vrucht: splitvucht
Hoogte: 0,5-0,9 m
 
 
 
 
 
 
  1. Beemdooievaarsbek is een die in de periode vanbloeit.
Kenmerken: bloem ; ; hoog. zie ook plaat jan Kops.
Milieu en groeiplaats: vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige, veelal kalkhoudende bodems; in ruige hooilanden en soms in ruigten; in uiterwaarden en wegbermen, op dijken, spoorwegterreinen, buitenplaatsen (stinzenplant); zon-halfschaduw
Verspreiding in Nederland: op de meeste plaatsen komt de soort vermoedelijk verwilderd voor; vrij zeldzaam in het rivierengebied en in de lagere delen van het land.
Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen, vooral als zoombegroeiing en in hooiland; kan in tuinen en op sommige andere plaatsen sterk domineren.
Beheer: een concurrentiekrachtige soort; afhankelijk van de situatie een- of tweemaal per jaar maaien eind juli en oktober; in ruigten eventueel alleen in oktober of zoom- of randenbeheer; bij een vroege maaibeurt in mei ontstaan er gedrongen rijkbloeiende planten.
Wilde solitaire bijen:
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Plaat beemdooievaarsbek (Bron: Flora Batava Jan Kops et al.)
 
Bloem en bloeiwijze 10 meeldraden zijn goed zichtbaar
 
Bloem en bloeiwijze
 
Fragment vegetatie van een hooiland in de uiterwaard van Wageningen
 
Fragment hooiland
 
Toepassing in het Holypark in Vlaardingen -
 
Toepassing in het Holypark in Vlaardingen
 
Toepassing in grasland in het Westerpark te Zoetermeer (2012) -
 
Fragment toepassing in grasland in het Westerpark te Zoetermeer
 
Honingbij; de 5 stempels van de bloem zijn goed zichtbaar
 
Een behangersbij