Ruig klokje - Campanula trachelium
Klokjesfamilie - Campanulaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze tros of pluim
Blad: stengelbladen vrij breed
Vrucht: doosvrucht
Overige: plant iets ruw behaard, , stengel met scherpe lengterichels; met penwortel
Hoogte: 0,5-1,1
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, schrale tot matig voedselrijke en vaak kalkhoudende, lemige, humushoudende bodems; langs bosranden en in lichte bossen, verwilderd onder heggen en langs spoorwegen; halfschaduw.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in Zuid-Limburg
Toepassing: wordt ook als tuinplant aangeplant, verder ook in tegel- en geveltuinen en boomspiegels, is in sommige gemeenten als zoomplant uitgezaaid; is in tuinen sterk reproductief, maar zonder het onkruidkarakter van akkerklokje.
Beheer: In september-oktober kunnen randen (zomen) van beplantingen worden gemaaid. Wettelijk beschermde plant.
Wilde solitaire bijen:
  Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis Zijn afhankelijk van het genus Campanula
  Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi
  Kleine klokjesbij Chelostoma campanularium
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
Dracht: nectar en witachtig stuifmeel in de bloem, maar lichtgeel aan de potenstuifmeel. Indicatie voor dracht: code 4.
 
Ruig klokje - Campanula trachaelium
 
Ruigklokje: detail
 
Ruigklokje langs de rand van een ecologisch beheerd bosplantsoen --
 
Fragment bosplantoen met ruigklokje
 
 
klokjesdikpootbij het mannetje en wijfje komen te gelijkertijd bij de bloem aan
 
Ruigklokje met klokjesdikpootbij zie ook
 
Ruigklokje met foeragerende klokjesdikpootbij
 
Ruigklokje met foeragerende klokjesdikpootbij met geel stuifmeel
 
Ruigklokje met foeragerende klokjesdikpootbij met geel stuifmeel
 
Ruigklokje met foeragerende klokjesdikpootbij met geel stuifmeel
 
Ruigklokje met foeragerende klokjesdikpootbij met geel stuifmeel
 
Ruigklokje met foeragerende klokjesdikpootbij met geel stuifmeel
 
Ruigklokje met Klokjesbij (wijfje)
 
Ruigklokje met Klokjesbij (wijfje met buikschuier)