Stinkende ballote - Ballota nigra subsp. foetida
Lipbloemfamilie - Lamiaceae--
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: lichtpaars, bloeiwijze okselstandig (schijnkrans) en de bloemen naar 1 kant gekeerd
Blad: bladen kort gesteeld, eirond, spits of de onderste stomp; bladrand grof gekarteld tot gezaagd en met een wigvormige voet
Vrucht: een splitvrucht
Overige: stengels rechtopstand
Hoogte: 0,6-0,9 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: iets vochtige tot zomerdroge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zandige tot kleiachtige, vaak stoffige, veelal kalkrijke bodems (humeuze tot humusarme zand, zavel, klei, löss, krijt); langs heggen en hekken, langs duinpaden, in bermen op dijken op spoorwegterreinen en braakliggende terreinen; zonnig, tijdelijk licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in Zuid-Limburg, het rivieren- en het duingebied (vrijwel steeds in kleine aantallen).
Fauna: wilde solitaire bijen, hommels, honingbijen. Vooral een hommelplant.
Toepassing: tegel-, geveltuinen, stenige tuinen, groeit ook goed in de volle grond.
Beheer: op de plekken waar stinkende ballote groeit vindt meestal geen actief beheer plaats; eventueel successie voorkomen of tegengaan.
Wilde solitaire bijen:
  Andoornbij Anthophora furcata Vliegt vooral op soorten van de lipbloemfamilie
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 bij de meeste planten zijn bijen met uitzondering van hommels meestal afwezig.
 
Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Flora Danica Georg Christian Oeder)
 
Stinkende ballote
 
Bloeiwijze
 
Fragment vegetatie (vegetatie is zeer moeilijk te fotograferen)
 
Honingbijen (scroll voor alle foto's)
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Grote wolbij (vr)
 
Grote wolbij (vr)
 
Grote wolbij (vr)
 
Grote wolbij (paring)
 
Grote wolbij (paring)
 
 
Tuinbladsnijder m (Megachile cenuncularis)
 
Tuinbladsnijder m
 
Tuinbladsnijder m
 
Akkerhommel -
 
Akkerhommel