Bijenplanten op muren
De voornaamste planten en hun bijen
Muurbloem  
  Rosse metselbij  
  Gewone sachembij  
Muurleeuwenbek  
  Grote wolbij  
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Gele helmbloem  
  Gehoornde metselbij  
Stengelomvattend havikskr.
  Zandbijen  
  Groefbijen  
  Metselbijen  
Andere bijenplanten
Grasklokje  
  Klokjesdikpoot  
  Grote klokjesbij  
  Kleine klokjesbij  
  Grote bladsnijder  
  Tweekleurige zandbij  
Grote zandkool  
  Groefbijen  
  zandbijen  
Muurpeper  
  Gewone maskerbij  
  Poldermasker  
  Weidemaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij  
  Roodpotige groefbij  
  Glanzende groefbij  
Paardenbloem  
  Asbij  
  Breedrandzandbij  
  Gewone dwergzandbij  
  Goudpootzandbij  
  Grasbij  
  Grijze rimpelrug  
  Meidoornzandbij  
  Paardenbloembij  
  Roodbuikje  
  Roodgatje  
  Tweekleurige zandbij  
  Valse rozenzandbij  
  Viltvlekzandbij  
  Vosje  
  Vroege zandbij  
  Witbaardzandbij  
  Witkopdwergzandbij  
  Heidebronsgroefbij  
  Roodpotige groefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone franjegroefbij  
  Gewone geurgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij  
  Parkbronsgroefbij  
  Gehoornde metselbij  
  Rosse metselbij  
Stinkende gouwe  
  Gewone rozenzandbij  
  Goudpootzandbij  
  Grasbij  
  Meidoornzandbij  
  Viltvlekzandbij  
  Witkopdwergzandbij  
  Zwartbronzen zandbij  
  Grijze rimpelrug  
  Gewone geurgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
  Rosse metselbij  
Wit vetkruid  
  Gewone maskerbij  
  Kortsprietmaskerbij  
  Weidemaskerbij  
  Tuinmaskerbij  
Wolfspoot  
  Gewone slobkousbij  
Suggesties voor muurtuinen
Kleine bergsteentijm  
  Grote wolbij  
Gele kamille  
  Duinzijdebij  
  Wormkruidbij  
  Tronkenbij  
  Maskerbijen  
Tripmadam  
  Tuinmaskerbij  
  Gewone geurgroefbij  
  Gewone dwergzandbij  
  Grote bladsnijder  
  Wolbijen  
  Metselbijen  
Extotische soorten
Karpatenklokje  
  Grote klokjesbij  
  Grote bladsnijder  
Rode spoorbloem  
  Wolbijen  
Exotische invasieve soorten
Bezemkruiskruid  
  Kruiskruidbij  
  Tronkenbij  
  Groefbijen  
Kruipklokje  
  Grote klokjesbij  
  Klokjesdikpoot  
  Grote bladsnijder  
  Tweekleurige zandbij  
Muurfijnstraal  
  Tronkenbij  
  Wormkruidbij  
  Tuinbladsnijder  
  Groefbijen  
     
Terug naar startpagina