Behangersbijen    
Gewone behangersbij P T B
Grote bladsnijder T B
Lapse behangersbij P    
Ruigebehangersbij *    
Tuinbladsnijder T B
Bloedbijen    

Brede dwergbloedbij P

T  
Dikkopbloedbij T  
Gewone dwergbloedbij    
Grote bloedbij    
Grote spitstandbloedbij P* T  
Kleine spitstandbloedbij P*    
Pantserbloedbij    
Rimpelkruinbloedbij *    
Schoffelbloedbij    
Dikpootbijen    
Klaverdikpoot P    
Groefbijen (Halictus)    
Heidebronsgroefbij P    
Parkbronsgroefbij T  
Roodpotige groefbi T  
Groefbijen (Lasioglossum)
Berijpte geurgroefbij P    
Biggenkruidgroefbij    
Gewone geurgroefbij T  
Gewone franje groefbij T  
Gewone smaragdgroefbij T  
Glanzende bandgroefbij    
Glanzende dwerggroefbij    
Ingesnoerde groefbij    
Langkopsmaragdgroefbij T  
Matte bandgroefbij T  
Hommels    
Aardhommel T  
Akkerhommel T  
Boomhommel T  
Gewone koekoekshommel P T  
Grote koekoekshommel    
Grote veldhommel P    
Steenhommel T  
Tuinhommel T  
Veenhommel P    
Veldhommel P T  

4-kleurige.koekoekshommel

   
Weidehommel T  
Klokjesbijen    
Grote klokjesbij T B
Maskerbijen    
Gewone maskerbij T B
Poldermaskerbij P T B
Resedamaskerbij T B
Rietmaskerbij    
Tuinmaskerbij T B
Weidemaskerbij T B
Metselbijen    
Blauwe metselbij T B
Gedoornde slakkenhuisbij    
Gehoornde metselbij T B
Rosse metselbij T B
Pluimvoetbijen    
Pluimvoetbij    
Rouwbijen    
Bruine rouwbij    
Sachembijen    
Gewone sachembij T B
Andoornbij    
Slobkousbijen    
Gewone slobkousbij    
Tronkenbijen   B
Tronkenbij T B
Tubebijen    
Geelgeranden tubebij T  
Wespbijen (T)    
Bleekvlekwespbij    
Bruinsprietwespbij    
Donkere wespbij    
Geelschouderwespbij    
Geeltipje    
Geelzwarte wespbij P    
Gewone dubbeltand    
Gewone kleine wespbij    
Gewone wespbij    
Kortsprietwespbij    
Langsprietwespbij    
Roodharige wespbij P    
Roodspriet wespbij    
Rood-Zwarte dubbeltand    
Smalbandwespbij    
Sierlijke wespbij    
Wolbijen    
Grote wolbij T B
Zandbijen    
Donkere wilgenzandbij *    
Erepijszandbij    
Fluitenkruidbij    
Geelstaartklaverzandbij    
Gewone dwergzandbij T  
Goudpootzandbij T  
Grasbij T  
Grijze rimpelrug T  
Grijze zandbij    
Meidoornzandbij T  
Roodbuikje    
Roodgatje T  
Tweekleurige zandbij T  
Variable zandbij    
Viltvlekzandbij T  
Vosje T  
Vroege zandbij    
Wimperflankzandbij    
Witbaardzandbij T  
Witkopdwergzandbij T  
Zwartbronzen zandbij T  
Zwart-rosse zandbij    
Zijdebijen    
Donkere zijdebij    
Duinzijdebij    
Grote zijdebij    
Wormkruidbij T B
     
Naar startpag. Ned.bijen
Wilde bijen in Amsterdam
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen