Planten die worden bezocht door geelzwarte wespbij - Nomada Succincta
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Bomen en heesters inheems