Planten die worden bezocht door gewone dubbeltand - Nomada ruficornis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Heesters inheems