Planten die worden bezocht door sierlijke wespbij - Nomada panzeri
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters inheems