Planten die worden bezocht door donkere wespbij - Nomada marshamella
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten