Planten die worden bezocht door zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen