Planten die worden bezocht door gewone kleine wespbij - Nomada flavoguttata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters inheems
S