Planten die worden bezocht door geelschouderwespbij - Nomada ferruginata
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Bomen en heesters inheems