Planten die worden bezocht door rood-zwarte dubbeltand - Nomada fabriciana
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Bomen en heesters inheems