Planten die worden bezocht door bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Bomen en heesters inheems