Planten die worden bezocht door bruine rouwbij - Melecta albifrons
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems