Planten die worden bezocht door gewone slobkousbij - Macropus europaeus
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant, maar alleen als er veel ruimte voor is. Zie www.bijenplanten.nl. Is geheel afhankelijk van soorten van het geslacht wederik. In de praktijk, vrijwel volledig van grote wederik. ##
 
Alleen voor nectar:
 
 
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen. alleen voor nectar
 
 
Overige wilde kruidachtige kruidachtige planten