Planten die worden bezocht door gewone franjegroefbij - Lasioglossum sexstrigatum
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
 
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
 
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
 
 
 
Bomen, heesters inheems
 
 
 
 
 
 
Halfheesters uitheems