Planten die worden bezocht door glanzende groefbij - Lasioglossum lucidulum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten