Planten die worden bezocht door matteband groefbij - Lasioglossum leucozonium
Heeft een voorkeur voor gele composieten. Gewoon biggenkruid, muizenoor en streepzaad worden het meest bezocht.
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters