Planten die worden bezocht door halfglanzende groefbij - Lasioglossum semiluscens
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen