Planten die worden bezocht door aardhommel - Bombus terrestris
Bezoekt de meeste planten die ook door honingbijen worden bezocht. minstens een paar honderd soorten.
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
 
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
 
 
 
 
 
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomen en heesters uitheems of gekweekt