Planten die worden bezocht door vierkleurige koekoekshommel - bombus sylvestris
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems
 
 

Bomen en heesters uitheems of gekweekt