Planten die worden bezocht door weidehommel - Bombus pratorum
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Bomen en heesters
 
 
 
 

Bomen en heesters uitheems of gekweekt