Planten die worden bezocht door akkerhommel - Bombus pascorum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems
 

Bomen en heesters uitheems of gekweekt