Planten die worden bezocht door veldhommel - Bombus lucorum
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Heesters inheems
 

Hheesters uitheems of gekweekt