Planten die worden bezocht door gewone koekoekshommel - Bombus campestris
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters