Planten die worden bezocht door halfgladde dwergzandbij - Andrena semilaevis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten